Publicatie voor de Amsterdamse Kunstraad

Om de stilte heen

De Amsterdamse Kunstraad is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle aan kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen. De kunstraad adviseert over belangrijke voorgenomen beleidswijzigingen, over nieuwe projecten en voorzieningen in de kunst, evenals over verbindingen tussen het kunstbeleid en andere gemeentelijke beleidsterreinen. Tot een van de taken behoort de advisering ter voorbereiding van het kunstenplan. De kunstraad beoordeelt de plannen die zijn ingediend voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis). 

Context gaf het 434 pagina’s tellende boek over de adviezen vorm, verzorgde de productie en begeleide het drukproces.

Context

Publicatie

Services

Concept, grafische vormgeving, drukwerkbegeleiding

Client

Amsterdamse Kunstraad